Los grupos juveniles “Mocidade Pola Independencia” y “Corunha Antifascista” muestran su apoyo a la huelga en el sector de la limpieza

  Edición bilingüe: Galego/Castellano 

   

  MOCIDADE DA CORUÑA COAS TRABALLADORAS DA LIMPEZA

  Os colectivos xuvenís “Mocidade Pola Independencia” e “Corunha Antifascista” amosan o seu apoio à greve no sector da limpeza.

  Colectivos xuvenís da Coruña de carácter independentista e anticapitalista quixeron apoiar as xornadas de greve no sector e contribuír na denuncia da situación que vive un sector esencial para a saúde pública.

  As xornadas de protesta foron convocadas polos sindicatos CIG, CCOO e UGT para o pasado 22 de abril e para os días 11 e 12 de maio. Esta greve vén motivada pola reclamación dun convenio digno e pola denuncia da situación que ten todo o persoal do sector, especialmente as mulleres, que representan por volta de 95% do total. Elas maioritariamente teñen contratos temporais ou parciais e o salario móvese entre os 8.000-10.000 € anuais. Ademais, para poder optar a un salario minimamente digno vense na obriga de facer entre 12 e 14 horas de xornada de traballo.

  Por outra parte, o comité de greve denuncia que, mentres que a patronal aumentou o seu volume de negocio pola situación de pandemia e a necesidade de servizos de desinfección e limpeza, néganse a aceptar incrementos salariais até o punto de ofertar só 1% de suba para este 2021, ademais de negar dereitos como a xubilación antecipada.

  Denuncian que a patronal está a se lucrar á custa do traballo cada vez máis intenso do conxunto de traballadoras e traballadores do sector e iso non está a repercutir en quen está en primeira liña e pondo a súa saúde en risco na loita contra a pandemia.

  Pola súa parte, desde a Mocidade  Pola Independencia, chaman a “romper as súas regras de xogo” e tomar “a iniciativa e recuperar a mobilización nas rúas”.

  LA JUVENTUD DE A CORUÑA CON LAS TRABAJADORAS DE LA LIMPIEZA

   Los grupos juveniles “Mocidade Pola Independencia” y “Corunha Antifascista” muestran su apoyo a la huelga en el sector de la limpieza.

   Los grupos juveniles independentistas y anticapitalistas de A Coruña quisieron apoyar las jornadas de huelga en el sector y contribuir a denunciar la situación de un sector imprescindible para la salud pública.

   Las jornadas de protesta fueron convocadas por los sindicatos CIG, CCOO y UGT para el pasado 22 de abril y para el 11 y 12 de mayo.  Esta huelga está motivada por la reivindicación de un acuerdo digno y la denuncia de la situación de todo el personal del sector, especialmente las mujeres, que representan alrededor del 95% del total.  En su mayoría tienen contratos temporales o parciales y el salario oscila entre los 8.000-10.000 € anuales.  Además, para poder optar por un salario mínimamente digno, están obligados a trabajar entre 12 y 14 horas diarias.

   Por otro lado, el comité de huelga denuncia que, si bien el empresario ha aumentado su rotación por la situación de la pandemia y la necesidad de servicios de desinfección y limpieza, se niega a aceptar aumentos salariales hasta el punto de ofrecer solo un 1% de aumento para este 2021 , además de negar derechos como la jubilación anticipada.

   Se quejan de que el empresario se está beneficiando a costa del trabajo cada vez más intenso de todos los trabajadores del sector y que no está afectando a quienes están a la vanguardia y poniendo en riesgo su salud en la lucha contra la pandemia.

   Por su parte, desde Mocidade pola Independencia, piden “romper sus reglas del juego” y tomar “la iniciativa y recuperar la movilización en las calles”.

  Autor

  Responsable de Traducción y corrección de textos. Coautora en la sección de Efemérides

  Comunista y animadora sociocultural, ducha en el área de juventud. Escritora, comunicadora, analista y filósofa por afición.

  "Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo." Karl Marx.

  "Toda afirmación debe fundarse en hechos y toda crítica debe tener sentido político." Mao Tse Tung.